هويت من

جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۳

روز سی و چهارم...
نرمش :
شهاب سنگ بزگی به زمين برخورد نمود
وضع جوی زمين به شدت به هم خورد
هر روز باد ... هر روز طوفان هر روز يک اتفاق
وفقط گياهانی توانستند رشد کنند که مانند درختان ريشه های به زمين چسبيده و برگها فراوان داشتند...
هر سال درختان قوی تر وبلند تر باقی می ماندند و همانها بودند که سال بعد تخم ريزی می کردند

گويی درختان هر سال يک ميليمتر بلندتر می شدند...
بی ترس وخجل
زرافه ها نيز ناچار و ناتوان از شکستن درختان گردنهايشان را برافراشتند
فيلهاهم ناچار از گردن کلفت و سر سنگينشان دماغهايشان را بر افراشتند
درختان سالهای زيادی به اين رفتار ادامه دادند

هزاران سال از اين مسابقه می گذرد

وفقط نسل موجوداتی منقرض شد
که درختان را برای خوردن برگهايشان می شکستند

امروز مردم فيلها را از خورطوم بلندشان می شناسند وزرافه ها را از گردن برافراشته وبلندش
و همچنان زندگی ادامه دارد.

اين سرنوشت اقتصاد ، زندگی ، اديان ، حيات موجوداتيست که هرگز از خود نرمشی نشان نمی دهند
ودر مقابل رشد و توصعه ذهن مردمان مقاومت می کنند وگاه اقدام به شکستن آنها می کنند
گويی سال بعد نيازی به خوردن غذا ندارند.

سخن رانی همين امرز به متن اضافه خواهد شد
mehdi fatemi
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

My Todays Talks
Search & Mail
Google Search
اینجا آگهی بدهید
YahooMail
GoogleMail


MY Top 10
Cambridge Dictionary
Google Maps
new scientist
Google Trends
IRFA
مقایسه مبایلها
MY FRIENDS
آدمیزاد
زیگورات
آخرین عکس
داریوش مردان
هنوز در سفر
کانادا جون
لینک بازی
Beauty Cars
وکیل مهاجرت
ساسکاچوان
تاریخ ایران
آریا پارس
NEWS
کانون دانش
رصدگاه
ایرانتو
اخبار تکنولوژی
مجله طنز لبخند
BBC علمی
فروش فیلم دایویکس و ارزان
فروش محصولات آموزشی
اعتمادملی
نواندیش
ايسنا
همشهری
دویچله
استکهلم


آرشيو
پست الكترونيك
ورود به ‌بلاگ خود

حرفهای-امروزی-ام CLICK here
فوتوبلاگ مهدی
فوتوبلاگ ايرانيان
DonwLoad *music*
JE'TIAME
ABOUT USA
درباره آمريکا
مردان رویایی
انیمیشن
ايرانيان در کنادا