تحمل و استقامت

قدیما خیلی می شنیدم که طرف پوست کلفتهو به این راحتیها از پا در نمیاد ، اون موقعه فقط این موضوع رو به عنوان یه جک یا جور اشکال می دونستم که مثلأ طرف خنگه یا طرف اصلأ هیچ احساسی نداره و می شه هربلایی سرش آورد ، تازه دارم معنیش رو می فهمهم و از اینکه خودم رو یه آدم پوست کلفت می بینم احساس آرامش می کنم ، تاب آرودن و تحمل کردن خیلی مهمه..! واقعأ اگه اهمیت استقامت رو تو زندگی آدم درک کنه می فهمه اولین چیزی که باید به بچه هاش یا عشقش یاد بده همین طاقت آوردنه! آدمی که طاقت زیادی داشته باشه بلاخره یه روزی به یه آرامش نسبی می رسه.

/ 1 نظر / 9 بازدید
پگاه

[چشمک]