روز سيزدهم... روز معانی و کلمات....

امروز رو به معرفی يه بلاگ ديگه اختصاص دادم که وبلاگ خودم هست کنار صفحه يه لينک گذاشتم تا از اين لغت نامه استفاده کنيد...
من کمی تحت فشارم وبه دنبال يه معنی جديد از زندگی هستم...
من تحت فشارم... وانديشه ها هر لحظه احساساتم رو تغيير می دن..
امروز رو باز استراحت کردم.

می دونيد احساس خوشبختی رو به زودی می تونم به همه تقديم کنم برعکس همه به شدت به زندگی اميدوارم با اينکه چيزی ندارم به شدت اميدوارم...

احساس می کنم زندگی به شدت تغيير و آسوده خواهد شد... و ما به زودی احساس خوشبختی می کنيم.

دوستتون دارم...
با احترام
مهدی

/ 0 نظر / 6 بازدید