تحمل

هر روز از خواب بیدار می شم ، فورأ کتری رو روشن می کنم ، نظافت می کنم ، پشت میزم می شینم و به صفحه لبتابم خیره می شم و روی آرشیو فیلمها ، کتابها ، نوشته هام ، برنامه هام کلیک می کنم و با چشمهای خیره اونها رو یکی بعد از دیگری می بینم ، غذا می خورم ، قرصهای ویتامینم رو مصرف می کنم ، چای و قهوه پشت هم حورت (هرت) می کشم ، به روزنامه ها سر می زنم به کسادی اوضاع و خیلی چیزهای دیگه مثل گرم شدن زمین ، طرز فکر مردم نسبت به آینده ، تعهداتشون به ادیانشون ، تورم ، حرکت جمعیتها به سمت امیدها و اهداف ، قیمت طلا ، علت رکورد و ارتباطهای پیچیده اون با بحران زمین و شایعاتی که هر روز در مورد آینده تاریک زمین به گوش می رسه ، قدرتهای ماوایی انسانها ، جهشهایی که در وجود و پیکر انسانی من می تونه رخ بده و بادهای سیاه و تاریکی که در اطرافم می وزن و بجای تهدید بیشتر باعث تفریح و سرگرمیم می شن و سرعت و پیشرفت ماهیت درونیم کمک می کنن ... تحمل می کنم... تا این سالهای تاریک بگذره..

/ 2 نظر / 16 بازدید
آمد

سال سال این چند سال امسال پارسال پیارسال هرسال میگیم دریغ از امسال

بی اسم

زندگی ناجور هر روزش مثل هم شده .