جستجو برای بهبود یادگیری

تغییر نگاه به اون چیزهایی که عادت کردم همیشه همونطور بهشون نگاه کنم که حسشون می کردم و می دیدمشو ، سرگرمی تازه ای-یه که سعی دارم به سارا و ادمهای دورو برم بدم!

حس درونی من به شدت داره بیدار می شه و من رو مثل یه خواب زده به سمت اینترنت می بره تا هر روز شاید هر لحظه کلمه یادگیری ، بهبود یادگیری ، افزایش سرعت یادگیری ، درخت حافظه ، تله کینز و هزاران کلمه ی دیگه که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیمی با مغز دارن رو جستجو کنم فقط به این امید که مطلب تازه و موثری در مورد یادگیری پیدا کنم و ذهنیت و بینش بهتری  در مورد نگرش به زندگی و خودم داشته باشم. بعضی وقتها وقتی از اینترنت نا امید می شم فقط به دستهام زل می زنم و ارزو می کنم ای کاش می تونستم پنجه هام رو داخل کیبور می کردم و مثل کسی که داخل خاک به دنبال یه گنجینه می گرده یه جستجوی عمیقتری انجام می دادم و اینقدر برای پیدا کردن کلمات کلیدی و موثر در نتیجه جستجو به صفحه گوگل زل نمی زدم ! به نظرم زل زدن به نور سفید صفحه نمایش  باعث کور رنگی می شه...

/ 0 نظر / 8 بازدید