آواز در خواب

بعضی وقتها من با صدای یه موسیقی و آواز از خواب بیدار می شم و معمولا وقتی از خواب می پرم که به اوج موسیقی رسیده باشم...

امروز صبح داشتم یه آهنگ رو می خوندم که حتی مضمونش به یادم نیست ، اما این جمله آخر رو همونطور که اشک می ریختم فریاد می زدم و با موسیقی که در ذهنم و خواب می شنیدم می خوندم ،

" وقتی رو پاهام می ایستم ، نمی خوام کنارم باشی "...

چقدر احساس حزن و اندوه می کردم وقتی این بخش آخر رو فریاد می زدم....

/ 2 نظر / 16 بازدید
مریم

[گل]

زیکی

یعنی ترجیح میدی رو پاهات نایستی و کنارت باشه؟ یا دیگه وقتی رو پاهات ایستادی دیگه لازمش نداری؟ عصا نیست؟ گفته بودی تو جیب جا میشه؟ [نیشخند]