روز سيزدهم ...

مدتی بود که برای توصعه ذهنم سعی در طراحی تعدادی نرمش ذهنی بودم.
امروز تمرينات جديدی رو که از تحقيقاتم بدست آوردم روی خودم آزمايش کردم...
وفعلا منتظر نتايج تحقيقاتم هستم...
من اطلاعاتی کمی از ميگرن و بيماريهای ذهنی دارم و کمی از اين نرمشها می ترسم... ولی فعلا بادقت آزمايششون می کنم ...
می تونم تخمين بزنم بيشتر از 10 بار ذهنم رو مشغولتر می کنه و به مرور توان ذهنم بايد افزايش پيدا کنه...
جالبه Intel و AMD مشغول افزايش و توسع سرعت CPU ها هستن و در حال توسع و افزايش سرعت ذهن هستم...
حتی اگر توان ذهنم 50% افزايش پيدا کنه می تونم کمی بخودم اميدوار تر بشم...
فقط می ترسم دچار بيماريهای ذهنی بشم... ولی فعلا هيچ نگرانی ندارم...
از بعضی از نتايج تمريناتم گزارش نوشتم و فعلا باِيد آهسته ، آهسته گزارشهام رو جمع کنم ...
فقط می ترسم وقتی تحقيقاتم به نتيجه برسه خودم از دست رفته باشم...!!!

حدود 6 ماه هست که اخبار دنيا برام جالبتر شده ... چون برخی ايده ها و فرضيه هام توسط بعضی محققها عملی شدن...

لباسهای جديدی که برای ارتش آمريکا طراحی خواهد ..
تجزيه نمک از آب به کمک نانو تکلونوژی ...
درمان و شناسايی ويروسها به کمک نانو تکلونوژی... (ايدز در 2 سال آينده درمان خواهد شد)

و ايده هايی که...هنوز تو ذهنم هستن ...
ماهواره های جاسوسی نانو... که هنوز طراحی نشدن
خيلی دوست دارم طوفانهای آمريکا رو کنترل کنم و احساس می کنم اينکار با کمی تلاش حل بشه...

من نابغه نيستم فقط باور کردم که می تونم مشکلات رو حل کنم و شروع کردم به فکر کردن
و بعد از 1 سال تمرين امروز می تونم بگم که می شه و می تونم کاری انجام بدم.....
معتقدم برای هر کاری هزاران راه حل وجود داره ... فقط کافيه يه مسير يه راه پيدا بشه ... فقط بايد قبل ازحرکت (*) بايد راه رفتن رو يادبگيريد...(فکر کردن رو ياد گرفت)

يکی از مسائل جالبی که ذهنم رو درگير کرده ... پيش بينيه انتخابات آمريکاست...
من احساس می کنم علا رقم ميل بيشتر مردم امريکا سناتور کری انتخاب می شه...
چند دليل جالب برای اين انتخاب دارم...
آمريکا با اين درگيريها و جنجالها اهداف قشنگ و جالبی رو دنبال می کنه...
که درآمدهای سرشاری براش داره... علارقم جنگ آزاردهنده ای که آمريکا با اون درگيره...
اين اتفاق خوراک خوبی برای رسانه های بزرگ آمريکا مثل روزنامه های هنری و سينمايی ايجاد کرده... آمريکايها می دونن چيکار می کنن.. انسانهای بزرگی آمريکا رو اداره می کنن

به نظر من آقای الگور از سناتور کری خيلی بهتر و مناسبتر بود ولی احساس می کنم دلايل مهمی باعث شد دمکراتها آقای کری رو انتخاب کنن شايد آقای الگور می دونست نبايد اين بار کانديدا بشه... چون رئيس جمهور اين دوره اهداف بزرگی رو دنبال می کنه...و کسی بايد اين دوره انتخاب بشه که چهره بوش رو محبوبتر کنه... و مشلات جديد رو تحمل کنه ..البته از نظر من بوش برای انتخاب شدن به اندازه کافی محبوب هست و مردم آمريکا بوش رو به سناتور کری ترجيح می دن ولی نمی دونم چرا احساس می کنم... اشتباهی رخ می ده و اين بار سناتور کری انتخاب می شه... ( نمی خوام بگم انتخابات دستکاری می شه يا ...)
فقط احساس می کنم دلايل مهمی وجود داشت که افرادی بهتر از آقای سناتور کری حاضر به پذيرش نامزدی رياست جمهوری نشدند...
شايد مردم آمريکا مايل باشن به بوش رای بدن... ولی نمی دونم چرا احساس می کنم که اشکالی رخ می ده و آقای کری انتخاب می شه...
(ممکنه تمام حرفهام غلط از آب در بياد زياد بهشون فکر نکنيد... چون نه من تو ذهن تک تک مردم آمريکا هستم نه از اهداف جامعه امريکا خبر دارم... فقط می دونم دنيا رو دانشگاه های آمريکا اداره می کنن نه سياستمدارهای آمريکا، و سياستمدارها همه بازيچه دانشمندان هستند. )
بيل گيتس ، انتونی رابينز ، ...اينها هستن که آمريکا رو جلو می برن... !

امروز هم پيش حامد بودم ... امروز هم 4 ساعت با هم بوديم... و يکساعت و نيم زبان کار کرديم و دو ساعت و نيم تمرين راه رفتن و نرمشهای جسمی ...
يک ساعت اول همش احساس می کردم حامد خوب تمرين نمی کنه و به اندازه کافی دقت به خرج نمی ده و هر چی ازش می پرسيدم چرا حامد مثل ديروز تمرين نمی کنی ... جواب قانع کننده ای بهم نمی داد...
کمی فکر کردم .. حامد تمرکز ديروز رو نداشت و زمانی که بدون تمرکز تمرين می کنه بيشتر وقت ما تلف می شه...
حتی يه بار هم موقع راه رفتن نمی تونست ليوان رو درست نگهداره و اين موضوع کمی من رو ناراحت کرده...
يه توپ پارچه ای جلوش انداختم و گفتم " از اين به بعد به سمت توپ حرکت کن ووقتی به توپ نزديک می شه به توپ شوت بزن و اگه نتوستی از کنار توپ بگذر..."
من شنيده بودم حامد عاشق فوتباله و خيلی فوتبال تماشا می کنه ولی نمی دونستم ممکنه چه معجزه ای رخ بده...!
چند بار اول با وجود تلاش زيادی که داشت نتونست به توپ ضربه بزنه و فقط از کنار توپ می گذشت...
ولی بلاخره بعد از چند بار تمرين وقتی به توپ نزديک می شد تونست قدمهاش رو تنظيم کنه و به توپ ضربه بزنه و از کنار توپ بگذره...
حامد وقتی اولين ضربه رو زد مرتب از کات ضربش و اين که ضربش مثل ضربه يه فوتباليس... نمی دونم چی چی (اسمش رو يادم نيست )... ايتاليايی بوده... تعريف کرد و ازم خواست که باز توپ رو براش بکارم...
بعد از چند دقيقه حامد با تسلط بهتری راه می رفت ( قدمهاش رو محاسبه می کرد و بادقت بيشتر قدم برمی داشت... ) و محارتش به نظر من چندين برابر شده بود...
حامد به سمت توپ می دويد !!!
و بعد ضربه می زد... البته زمين هم می خورد ولی تلاشش برای شوت زدن ديدنی بود...حامد قبلا می تونست سريع راه بره و حتی بدو بدو کنه ولی نه بيشتر از 5 متر ...ولی امروز همش درحال دويدن بود ما بيشتر از 2 ساعت بدو بدو کرديم و حامد به توپ شوت می زد...دور می زد می چرخيد ... باز برمی گشت و شوت می زد...
هر بار تمرين رو سخت تر می کردم حامد اشتياقش بيشتر می شد و ازم می خواست باز هم سختتر و پيچيده تر بشه...طوری شده بود که حامد فکر می کرد مشغول بازی فوتباله... وقتی داشتم با دستمال صورت رو پاک می کردم ...صورت وبدنش خيس عرق بود...امروز واقعا تمرين شيرين و سنگينی رو انجام داد...
و وقتی داشتم آماده می شدم که برم باز پرسيد " مهدی کی می خوای از ايران بری ؟ "(صد بار بهش توضطح دادم بازم می پرسه : )) !!)
" به نظرت من می تونم ظرف 3 ماه فوتبال بازی کنم ... ؟ "
... و هی سوال و سوال...
اصلا به حرفهام توجه نمی کرد وباز سوالهای خودش رو می پرسيد ...
برای فردا نقشه کشيده .... ازم خواست فردا بجای ساعت 5 ساعت 1 بعد از ظهر به ديدنش برم که وقت بيشتری برای تمرين داشته باشه...احساس می کنم اگه اون داستانهای با مزه رو براش تعريف نکنم دوست داره وقت زبان رو هم به ورزش اختصاص بده ... از امروز به بعد فکر کنم بجای ورزش هر روز دوست داره شوت زدن و فوتبال بازی کردن رو تمرين کنه !!!
اشتياقش به فوتبال من رو مجبور کرد که بهش قول بدم فردا بيشتر در اختيارش باشم...
بايد تحقيقاتم رو بيشتر بهش ربط بدم .. بايد مطالب بيشتری ازش ياد بگيرم.... اون داره از من استفاده می کنه من هم بايد ازش چيزی ياد بگيرم...

وقت داره می گذره ... امروز هم گذشت...
بايد بيشتر تلاش کنم ...

/ 0 نظر / 8 بازدید