خشم...

تمام خشمها و نفرتهایی که داری رو در بدنت جمع می کنی و به صورت یه سگ سفید بلند قد از بدنت بیرون می ریزی و اون خشمها و نفرتها به صورت یه موجود حساس و خشمگین از بدنت بیرون میاد ، یه سگ سفید با حیبت گرگ شبیه به نژاد شیانلو با موهای کاملأ سفیدش کنار تو در اطراف بدنت قرار می گیره . تجسم می کنی که این سگ  درشت هیکل وجود داره  یه سگ قدرتمند که از تمام خشمها و تصمیمات وحشتناک تو که همیشه کنترل شدن بوجود اومده و آروم یه گوشه نشسته و تو وجود اون رو در اتاقت حس می کنی... باهاش حرف می زنی... بعضی وقتها یه صندلی کنارش می ذاری  ، می شینی و بهش نزدیک می شی  و بهش می گی که چرا خشمگینی و چرا اون متولد شده چرا تو تمام نفرتهات رو در وجود او جاری کردی.

اون  کنارت نشسته و حرفهات رو گوش می ده حتی بعضی وقتها آروم چشمهاش رو به تو خیره می کنه و تو می تونی کمی اشک و خیسی رو در اطراف چشمهای درشت و قهوه ایش  ببینی ...یه اسم براش انتخاب می کنی  و بعضی وقتها یه ظرف پر از انرژی رو که خودت با انرژی دستهات  درونش انرژی ریختی گوشه اتاقت همونجا که منتظر تو نشسته می ذاری... می بینی که دمش رو برات تکون می ده و بهت احترام می ذاره... چند هفته ای از عمرش می گذره و تو تقریبا با چشمهات وجودش رو می بینی و با حواست حیبت دو متریش رو لمس می کنی ... شبها که می خوابی احساس می کنی گوشه اتاق نشسته و از تو محافظت می کنه و حتی  گاهی اوقات از جاش بلند می شه ومیاد کنار تو می خوابه تا گرمت کنه...

حالا یه روز که فکر می کنی وقتش شده ... ازش می خوای که کاری برات انجام بده... باهاش حرف می زنی و از تصمیمت می گی... نوازشش می کنی و بعد داستانت رو می گی و اون آروم به صدات گوش می ده... ازش می خوای که خشمگین باشه ازش می خوای که انتقامت رو بگیره ... ازش می خوای که حمله کنه ...و همیشه در اطراف کسی باشه که بدترین صدمه رو به تو زده.. بهش می گی که باید وارد رویاهای اون شخص بشه.. و باعث وحشتش بشه ، بهش می گی که همیشه دنبال اون شخص راه بره ، طوری که اون آدم حس کنه اون دنبالشه و در بهترین لحضه بهش حمله کنه...

و بهش می گی که منتظر برگشتش هستی... 

/ 2 نظر / 17 بازدید
زیکی

زیاد پائولو کوئیلو میخونی؟؟ حالا خوبه سگه سفیده... فقط نذار ازت مواظبت کنه... اونوقت دیگه ول کن نیست!!

آدمیزاد

هــــی! چه خوب بود این! خیلی! گرچه موجود نازیه ولی باید بگم خوشبختانه هنوز از این سگا ندارم! [چشمک]