روز نهم ... تولد وخلق بلاگ نويس

روز نهم ... تولد وخلق بلاگ نويس

اين بار هم پيرو مطالب قبلم درمورد بلا نويسی نوشتم ولی به نظرم ارزشمنده وارزش پرداختن بهش رو داره...
دوتا داستان قشنگ هم در آغاز مقاله نوشتم که خلاصه ای از اهدافم رو به شما پيش پيش ارائه می ده
مقاله روز قبل روهم فقط يه بار ويراستاری کردم ... می تونيد اصلاح شدش رو بخونيد
اميدوارم لذت ببريد
تعداد کلمات : 2001
تعداد خطوط : 184
شروع کتاب < - - - -(((

موضوع : کمک توصعه فکری وفرهنگی کشور
درجه بندی: خوب
سن : بهتراست بالای 10 سال باشد
جنس : مرد و زن
کتاب : وبلاگ نويسی يا مديريت انديشه ؟
نام فصل : دانه دانه ...چيدن (حرکت مورچگانه وبلاگ نويسان)
اهميت در جامعه: بسيار بالا
نوع تاثير در افزايش ارزش ملی کشورها: جهش در انديشه جامعه
مخاطب : توليد کنندگان ، بازاريابان، فروشندگان ، مديران ، دولتمردان، علاقه مندان
تاريخ مصرف دارد ؟ نه
توضيح اين کتاب تا زمانی که پيشنهادات آن ارزشمند باقی بماند ارزشمند است.

اين داستان رو از روی يک و وبلاگ يه وطن پرست خوندم... واقعا وبلاگ جالبی بود... وارتباط نسبی با موضوع امروزم داشت
ازش متشکرم

يه داستان کوتاه ژاپنيه... :
شوخی مرگ :
بچه ها شوخی شوخی به قورباغه ها سنگ زدند
وقورباغه ها جدی جدی مردند !!
يک هايکو (ژاپن)
http://yasser360.persianblog.ir/

اين داستان هم از خودمه ( چطور گندوم به اون ريزی می تونه يه آدم رو سير کنه ؟)

مورچه ها هر کدوم فقط يه دونه برداشته بودند...
و دشت پر بود از مورچه ها ...
بارون شروع کرد به باريدن..
مورچه ها فرياد زدن " بارون لعنتی ، ما داشتيم گندومها رو به انبار می برديم... !"

کسی چه می دونه ؟ شايد اينطور بود که آدمها کشاورزی رو ياد گرفتند ...

پايان

اين داستان در عين سادگی بسيار مهمه ما گاهی اوقات تصميمات ساده ای داريم ولی وقتی اين تصميمات در يک جريان يا هدف خاص قرار می گيريم به صورت اجتناب ناپذير يک حادثه پر معنا ايجاد می کنه...
ووبلاگ شايد يه رفتارساده مثل يه شوخی ساده باشه... ولی وقتی وبلاگ در يک جامعه مطرح می شه تبديل به يه حرکت ارزشمند وفرهنگی می شه... اطلاعات ارزشمند ذره ذره از بين اطلاعات ديگه بيرون می ياد وتبديل به يک گنجينه می شه
واين يعنی خوشبختی ...
وبلاگ نويسی يعنی ورود به خوشبختی ...
می تونم قسم بخورم کشوری که همه شهروندانش وبلاگ می نويسن نيازی به نفت نداره.

تاثير بلاگ نويسی در جامعه:

يک روز تو حياط خونه مون مشغول فکر کردن بودم... احساس عجيبی داشتم مدتی بود از موندن تو اتاقم خسته شده بودم... من تغريبا تمام اقات توی اتقاقم هستم وکمتر از خونه بيرون می رم . وتمام ساعت رو فکر می کنم وقدم می زنم و می خونم . ولی اون روز احساس می کردم بايد از اتاقم بيرون برم .
وقتی تو حياط قدم می زدم مورچه ها از کنارم عبور می کردند... کنارشون نشستم وسعی کردم دقت کنم اونها دقيقا چيکار می کنند.
وقتی از کمی بيرون تر به مجموعه اونها نگاه کردم متوجه يک موجود شدم... من متوجه شدم حق ندارم مورچه ها رو به عنوان يک موجود فرض بگيرم مورچه ها يه تنه ويک موجود بودند... همونطور که من دست وپا واندام مجزا دارم اونها هم دست ( کارگر) و پا (سربازها)
ودستگاه تفکر وتوليد نسل (ملکه ومورچه های نر ،که با استفاده از ما حصل مجموعه برايندی از مزاج ورفتار گروه رو می چشيد.)
شايد فکر کنيد مورچه ها تک تک با جاندار هستند... بله ظاهرأ همينطوره شما می گيد ولی رفتار و انجمنی که اونها تشکيل داده بودند چيزی به اسم.. آفرينش رو به من نشون داد...اونها با تشکيل دادن مجموعه يک تشکيلات رو خلق کرده بودند...
خيلی دوست دارم روی مورچه ها بيشتر تحقيق کنم چون احساس می کنم پاسخ آفرينش رو در اون می شه پيدا کرد...
اعضايی که فقط کار خودشون رو انجام می دن و مجموعه ای که از درست رفتار کردن گروه زندگی خودش رو حفظ می کنه.

بلاگ نويسی می تواند باعث رشد فرهنگی وفکری مردم جامعه شود واستانداردهای زندگی را بهبود بخشد وباعث توصعه خلاقيت وانديشه شود.
شهروندانی که ذهنی ساختار يافته و متفکر دارند که می تواند انديشه توليد کنند مانند پشتوانه ودارايی های کشور ارزشمند هستند
مردم شايد بتوانند راه رفتن شما را ببينند مردم شايد بتوانند نوع آرايش موهايتان را ببينند ودر صورت زيبا بودن از آن پيروی کنند. يا مدلهايی بهتر ارائه دهند که اين موضوع باعث می شود که شما نيز الگوهای بهتری را بدست آوريد وروز به روز به بهبود وضعيت زندگی خود نزديکتر شويد.
ولی در مورد انديشه ...
ما تازمانی که انديشه های خود را به روی کاغذ نه آوريم هرگز نمی توانيم از آن ساختار يا تصويری ارائه دهيم که شهروندان بتوانند از آن الگو برداری يا شبيه سازی کنند.

بلاگ نوسی می تواند باشد ، می تواند نباشد ولی زمانی که هست به ما اين فرصت داده می شود که بی انديشيدن وزمانی که نباشد در واقع ما از چيزی که به ما فرصت انديشيدن می دهد محروم هستيم.

بلاگ نويسی وارائه فرهنگها وانديشه های نو :
وبلاگ چون به راحتی منتشر می شود و حساسيت زيادی ندارد . فرصت بسيار عاليست برای ارائه دادن افکار نو وانديشه های منتخب .
در آن می توان از طرز تهيه مربای زرشک ( من خيلی دوست دارم) گرفته تا تحليل جريان وحرکت بازار بورس بحث کرد.
وچون اين حريم شخصيست شهروندان هم به آن به عنوان يک بحث شخصی برخورد خواهند کرد ( با خود می گويند اين نظر شماست)
برای همين جدی گرفته نمی شود وبيشتر جنبه منطقی بلاگ وبحث برسی می شود.
وبلاگ نويسی می تواند پشتوانه اسکناس يک کشور باشد . چون جنبه های فرهنگی کشور را تقويت می کند وباعث رشد نرخ اميد به زندگی می شود( يکی از آمارها وامتيازهای مهم توصعه انسانی برای رده بندی کشورها در جدول توصعه جهانی)
ومن از اينکه ايران رکورد بالايی در وبلاگ نويسی دارد واقعا خوشحال هستم .
در بلاگ می توان مدهای جديد

لباسهای مدرن وشيک
مدلهای مو
لوازمهای آرايش
تولدات جديد
هنرمندان بزرگ
آثار ومکتوبات نويسندگان بزرگ
افکار وانديشه های نو
اتومبيلهای منتخب وجديد
عکسها ديدنی
سفرنامه ها...
تجربيات شخصی...
مثلا :
يک پليس خوب
يک معلم خوب
يک الگوی خوب ....
وهزاران مطالب نو را يافت

که نويسندان با اشتياق ولطفی فراوان مطالب را می نويسند وجمع آوری می کنند.
(اين دقيقأ اشتياقيست که باعث تولد اولين حياتها شد فضای وبلاگ گرم و مطبوع بود و منهنی های فکر سازنده ای که شبه ويروسها وجاندار ابتدايی بودند در اين فضای گرم رشد کردن وحيات انديشه شکل گرفت !! )
اگر حرکت مورچه ها برای جمع آوری غذا را نوعی تکامل يافته از زندگی تخصصی (هرکسی کار خودش..!) نام ببريم...
بلاگ نويسی را حرکت مورچگانه برای جمع آوری مطالب وتجربيات ارزشمند شخصی می توان برشمرد.
هر مورچه به انتخاب واشتياق خود ، خود وظيفه خود را می داند وتکه ای از تجربيات حسی خود را بدونه آنکه بداند به بدنه گروه هديه ای ارزشمند می دهد... فقط برای کسب اعتبار ، عشق ولطف اين کار را می کنند ، آنها برای خود ، ومجموعه وبلاگ نيز برای خود ...
آنها با مهربانی تمام دانش خود را به اشتراک گروه می گذارند
اگر دولتمردان کمی آگاه باشند می توانند از اين بلاگها در جهت توصعه فرهنگی جامعه استفاده کنند.
البته اين مورچگانی که امروز مشاهده می کنيد اجداد مورچگان آينده هستند
شايد امروز چيز شگفت آوری در تکبخش اين وبلاگها نبينيد ولی تصويری که از اين مجموعه می توان ديد (من که حرکت شگفت انيگيزی را می بينم )... يک محصول تازه وعظيم از اجتماعی انسانهای انديشمند است که ناخودآگاه برای هدفهای شخصی و متفاوت دانش خود را به يک پيکر( يک محل (هدف)) می ريزند.
تفاوت اين حيات با حياتهای ديگر اين است هر چه می ماند از ماست وهرچه می رود از ديگران است.
وجالب اينکه وقتی وبلاگی مطلوب ومحبوب باشد توصت ديگر اعضا به هم معرفی می شود. وآهسته اين معرفی ها توصعه يافته وبه نوعی حرکتی معنی دار و در جهت معنی خواص حرکت می کند ... هر کس به اندازه باور خود به اين حرکت کمک می کند ... برخی مانند پيامبران سعی در ارائه يک قوی وبلاگها می کنند وبرخی فقط مطالب محبوب خود را می خوانند و می روند...
ودر پايان چيزی منتخب ومورد توجه قرار خواهد گرفت که خوانندگان يا مطالب قدرتمندی دارند
چيزی انتخاب می شود که منتخب حرکت دهند مجموعه است... نه خود اعضا ولی در هر صورت... اين سير سيريت که بايد شکل گيرد.
هر چه مجموعه تلاش کند ومنتخب واقعی را به گروه وجمع معرفی کند خوراک وغذای بهتری به اعضا ارائه می دهد ...خواه مطالب طنز باشد ... خواه افکاری نو وخواه موضوعات عاميانه و روزمره...
و هر چه غذايی که به انبار مجموعه می رود سالمتر وپر قوا تر باشد مورچه ها ، مجموعه سالمتری خواهند بود.
وتفاوت اين خوراک با خوراک مورچه ها اين است خوراکهای معنوی هرگز پايان نمی پذيرد واز طرفی سهم به صورت مساوی تقسيم می شود ولی شخصی استفاده بيشتری می کند که اشتها برای انديشه ای باز تر دارد .



مورچگان جسه کوچک و ناتوانی دارند در توليد مثل بسيار ناتوان ومحدود هستند ولی همچنان سالهاست مانند باقی موجودات مشغول زندگی هستند. آنها گاهی اوقات حتی برای موجودات عظيم الجثه نيز خطر محسوب می شوند. فقط يک دليل همه مثل هم وباهم زندگی می کنند.
مورچه ای که از لانه گروه خارج می شود آزاد است برای تهيه غذا به هر سمت و سويی برود ، وزمانی که با غذا (يافتنی ) به لانه باز می گردد هر چيزی که به همراه می آورد پذيرفته می شود. فقط به يک دليل ... قبل از حمل غذا به لانه اول خود او غذا را می چشد !

کاش کمونيستها کمی با دقت بيشتری به زندگی جمعی ومورچه ها دقت می کردند!

از زمانی ...

از زمانی که به گروه بلاگ نويسان اضافه شدم شناخت عميقی از بتن جامعه پيدا کردم دختران وپسران زيادی را شناختم که گاهی همدرد وگاهی همفکر هستيم.
امروز کشورم رو خيلی بيشتر دوست دارم...

کافيست رئيس جمهور روزی 30 دقيقه وقتش را به خواندن بلاگها منتخب اختصاص دهد تا متوجه جريان قوی فکری همشهری ها نوجوان شود.
اگر من رئيس جمهور بودم...

اگر من رئيس جمهور بودم برای حفظ کيان وارزشهای کشورم به جای دو سال سربازی 2 سال وبلاگ نويسی را جزوی از وظايف شهروندانم می کردم تا از فرهنگ وحقوق وا فکار شهروندانم دفاع کنم. چون خاک کشورها را با زور می شود تصرف کرد ولی قلبها وانديشه ها را نه به اين راحتی ها !!
واقعا هدف ما از رفتن به سربازی چی بود ؟
نميشه از راه های بهتری به اهدافمون برسيم ؟


من آروز داشتم هر ايرانی بتونه يه نويسنده باشه يا حداقل در هر خانواده ايرانی يک نفر بنويسه.... ومطمئنم تو اون خانواده حداقل دو نفرهم پيدا می شه که کتاب اين نويسنده رو بخونه...
پسر عموی يه روز به شوخی گفت می دنی مهدی من تو عمرم کتاب نخونده بودم ولی وقتی کتابت رو چاپ کردی به خودم گفتم بخونم ببينم پسر عمو چی نوشته !
اين بهترين هديه ای بود که من از پسر عموم گرفتم ازش متشکرم که اولين کتاب زندگيش رو با کتاب من شروع کرد

60% مرد اتريش هفته ای يک کتاب می خونند اين آمار خيلی جالبه اين نشون می ده ...ما بايد بيشتر مطالعه کنيم.

می گن تو اتريش پليس از هر خونه يه کليد يدکی داره اين خيلی جالبه
آقايی تعريف می کرد که ما تصميم داشتيم از خونه بريم بيرون از طرفی فراموش کرده بوديم که قرار کسی بياد وماشين لباس شويی ما رو تعمير کنه... وقتی برگشتيم ديديم تعميرکار وارد شده کارش رو انجام داده وصورت حساب رو هم روی ميز گذاشته ....
جالب اينکه می گفت من 2500 دلار نقد کنار تلفن گذاشته بودم که موقع رفتن بردارم ودقيقأ برای برداشتن اون برگشته بودم... پول حتی ذره ای جابه جا نشده بود...

ما ايرانی ها هم می تونيم اين طور باشيم به شرطی که خوب بودن وانسان بودن رو نوعی ارزش تلقی کنيم.
بعضی ها دوست دارن بهترينها رو داشته باشن
بهترين ماشين
بهترين خونه..
بهترين همسر
ولی من دوست دارم بهترين باشم
بهترين انسان روی زمين

به نظر شما کدوم بهتر ... بهترين باشی وتا لحظه مرگ داشته باشيش ؟
يا بهترينهارو داشته باشی وبايک اتفاق ساده از دستشون بدی...؟
يه زلزله يه اختلاف عقيده يه اتفاق ساده هميشه خيلی راحت بهترينها رو از زندگی ما می گيره...
چه خوبه بهترين باشيم تا ، همه تا آخرين لحظه زندگيشون برای حفظ ما تلاش کنن...

موفق باشيد

/ 5 نظر / 8 بازدید
فرزانه

این نوشته قشنگ ب.د. بچه ها شوخی شوخی به قورباغه ها سنگ زدند وقورباغه ها جدی جدی مردند !! يک هايکو (ژاپن)

فرزانه

مرسی عزيزم خوشحال ميشم به من سر ميزنی

فرزانه

مثل اينکه خيلی به مورچه ها علاقه داريد! داستانتون هم بامزه بود. من فکر کنم آدمها از ديدن روييش گياهان در بهار کشاورزی رو ياد گرفتند

elahe

<تا زمانی که اعتیاد. فقر. جهل. ستمکاری. جنگ افروزی....وجو دارد خواهم نوشت.....کمک کنید صدایم خفه نشود......>

elahe

سلام اقا مهدی......پست امشب که ادامه روز سوم بود خیلی خوب بلاگ نویسی رو تحلیل کرده بود و ای کاش همه بلاگ نویسها میتونستن این مطالب و بخونن تا بدونن کاری رو شروع کردن فقط یه سر گرمی ساده نیست و چقدر در اینده میتونه این روند توی جامعمون و حل مشکلاتمون ککمکمون کنه.......<قلم تنها شمشیریست که بدون خونریزی جنگها را فتح میکند و دلها را رام ......> پس همه کسانی که دراین وادی دستی دارند باید هدفمند تر و با انگیزه تر بنویسند.......داستان کوتاه امشب هم مثل قبلی ها جذاب و پر معنی بود..... با جمله اخرتون هم کاملآ موافقم........< بهترینها را داشتن کار سختی نیست ولی نگه داشتن بهترینها..........پس به دنبال بهترین بودن باشیم نه داشتن بهترینها>.......نوشتتون خیلی کامل بود و دیگه حرف خاصی نمونده جز...تشکر از زحماتتون......موفق و شاد باشید...الهه