محاسبه اندازه وطول چرخه حیات با کمک عدد پی .

به نظرم باید یه رابطه معنی داری بین عدد پی (3.1400000) و تداوم حیات وجود داشته باشه ، منظورم اینه که هرچی عدد پی پایان ناپذیرتر باشه ، زندگی هم پایان ناپذیر تره.. اینو وقتی متوجه شدم که داشتم سعی می کردم یه راه حل برای پیدا کردن انومین (

n

) عدد اول پیدا کنم ، برای همین سعی می کردم راهی پیدا کنم که تقسیم اعداد اول فورمولیزه بشه ، یا حداقل بشه جذر اونها را از طریق یه فرمول محاسبه کرد.. وقتی متوجه تکراری بودن اعداد 0 تا 9 شدم ..یاده تکرار حوادث زندگی افتادم .. ایکه با وجود اینکه خیلی از اتفاقاتی که در زندگی ما می افتن قابل پیش بینی و تکرار پذیرن ما دوباره و دوباره اون تجربه ها رو تکرار می کنیم تا روزی که به پایان مهلتمون برسیم (نه به پایان تقسیم ..)

/ 2 نظر / 14 بازدید
پگاه

[پلک]