روز دهم...روز مرخصی ...شرافت برای آرامش

روز دهم...روز مرخصی ...شرافت برای آرامش

امروز روز روز دهم بود و من همچنان پر انرژی هستم ... وبيشتر وهدفمند تر می نويسم
امروز رو برای دل خودم نوشتم ودر کنارش يه تحقيق مهم رو شروع کردم...
درمورد اراک ما... برای همين جمع کردن وتکميل مقالم کمی طول می کشيد
از طرفی ارائه ندادن يه درس بد به عنوان يه درس ... خيلی بهتر از ارائه داد ن اونه
هر چند روز دهم ديروز آماده شده بود... ولی ترجيح دادم به شما استراحت بدم... وبيشتر فرصت فکر کردن...

من به نوعی امروز در سفر (آرامش هستم) هستم....
روزتون بخير....

من مطالب زيادی برای گفتن دارم... آيا واقعا کسی هست که فرصت خوندن و فهمشون
رو داشته باشه ؟

به شرافتم قسم می خورم...

اين قسم نامه رو به اين دليل نوشتم تا انسانها به پديده ها واهميت وتقدس قسم پی ببرند
شايد وجود چنين قسم نامه ای برای هر ملتی به عنوان اثر لازم باشه


به شرافتم قسم می خورم ، ولی ....

به شرافتم قسم می خورم
که من رو وادر به قسم خوردن نکنيد
تاوقتی که هنوز اين قسم نامه رو تا پايان نخوندم وننوشتم

که اعتقاد دارم قسم زمانی مقدس وارزشمنده که من به اون متعهد باشم
وبدونم چرا وبرای چه قسم می خورم...
بدونم چه کسی هستم وچقدر متعهد هستم
که قسم زمانی ارزشمند، که من به اون پايبند باشم

لطفا به احترام خودت 1 دقيقه سکوت کن
نه برای شنيدن صدای پرندها
نه برای شنيدن صدای دوستت
نه برای ...
فقط برای شنيد صدای قلبت وصدای افکارت که هر لحظه اونها رو به راحتی
زير پا می ذاری وحتی به خودت فرصتی رو نمی دی برای شنيدنش
برای شنيدن خفقانی که در درونت حکم فرماست
ومسئول اين خفقان درونی خود تو هستی
واين خود تو هستی
که از ترس رنج اجازه دوباره انديشيدن رو به خودت نمی دی.

به شرافتم قسم می خورم...

به شرافتم قسم می خورم که متعهد باشم به عنوان يه انسان
متعهد باشم ،
که اگه من کارم رو درست انجام بدم وانسان باشم
اگه حق ديگران رو پايمال نکنم ومهربان باشم
کسی به خداوند مهربان برای نيازهاش رجوع نمی کنه

می دونم که خداوند بخشنده و مهربانه

من هم يک انسانم... و می تونم مانند پروردگارم خوب و مهربان باشم
و اين وظيفه منه که به عنوان يار او
دست انسانها رو بگيرم

درست راهنمايی کنم وصادق باشم ،

بخشنده باشم
وازهمه مهمتر انسان يا بهترين چيزی که اين هستی می تونه خلق کنه باشم

تخيل کنيد، می تونيد بی نهايت خوب باشيد ؟
واگه همه مثل شما باشند چه اتفاقی رخ می ده ؟

اين مطلب از کتاب قسم نامه ام نوشته شده (ويراستاری نشده ولی بد نيست ) ...
که خيلی دوستش دارم ومعتقدم يک انسان قبل از پذيرش مسئوليتش بايد
با اين تعهداتش آشنا بشه... کاش يه ناشر پيدا می شد اين مطالب رو چاپ می کرد !

دوستتون دارم...
مهدی

/ 1 نظر / 9 بازدید
elahe

سلام مهدی عزيز.....نوشته امشب با بقيه نوشته ها خيلی فرق داشت....احساس ميکنم تو حال و هوای نوشتن نبودين.....اما باز هم قشنگ بود......بعضی موقع ها ادم دوست داره از پوسته هميشگيش بيرون بياد......اين چند وقته خيلی خسته شدين چون مطالب سنگين بود و تایپ اونها هم خودش کلی از وقت و انرژی ادم رو می گيره.....اين استراحت لازم بود......... فقط از نوشتن ادامه مطالب منصرف نشين.....چون يکی هست که بی صبرانه منتظر اين نوشته هاست......بازم خسته نباشيد.......الهه...