احساسم

اگه بگم روحیه ام مثل سنگ الماس سخت و برنده شده و می تونه هر مانع سختی رو تراش بده ! اگه بگم روحیه ام مثل آب روانه و می تونه شبانه روز مثل رودخونه به رویدن و رفتند ادامه بده !‌ اگه بگم دارم مثل آتش می سوزم و حرارت و نور تولید می کنم ، اگه بگم که چند وقته تب دارم و تنم داغه ! اگه بگم با هر نفسم می تونه یه لیوان آب یخ رو بخار کنم.. اگه بگم... قلبم یک نفس داره می تپه و می تونم شبانه روز بیدار بمونم و هر روز صدها صفحه بنویسم... ! اگه بگم... یخ می کنی .. آب می شی ، می سوزی بخار می شی اگه دمای وجود من عوض بشه..
اگه بگم  کاش بودی و می دیدی عظمت حسی که دارم ... ! 

دارم...

/ 1 نظر / 17 بازدید
پگاه

همیشه گرم و پرانرژی باشی دوست عزیزم.آرررره راست میگی... [لبخند]