ادامه روز پانزدهم...

ادامه روز پانزدهم...
من کی هستم...؟؟
چند پيام از دوستانم دريافت کردم که باعث شد من بيشتر فکر کنم...

من قصد وهدف بلندی داشتم در اين شکی نيست ولی بعد از آشنا شدن با ذهن مخاطبهام متوجه تفاوت ديدم با اونها شدم...
من چيزی رو می ديدم که اونها در خواب هم نمی ديدند ! اين به اين معنا نيست که من بهتر از اونها می بينم يا اونها خيلی کودن هستند !!
ما از زاويه های متفاوتی به اين بلاگ نگاه می کنيم ...
اختصاص دادن وقت زياد برای من اهميتی نداشت نوشتن بلاگ و ارائه اونها در مقاله هام هم کار سختی نبود ! ولی آيا ميزان وقتی که برای آماده کردم مطالب و ويراست اونها هزينه می کردم ارزش اين هزينه رو داشت ؟
من هدف مهمی داشتم... مدرن کردن ذهن شهروندان وافرادی که فرصت انديشيدن ندارند ! نه سرگرم کردن مخاطبانم
ولی مخاطبانم بيشتر با ديد سرگرمی به اين بلاگ نگاه می کردند البته اين بد نيست واگه بشه تفريح در کنار آموزش قرار بگيره اين خيلی عاليه...
در هر صورت من متوجه شدم نبايد مثل نماز صبح يا عصر چيزی رو به کسی تکليف کنم ...اگه قرار رستگاری صورت بگيره ترجيح می دم اين رستگاری با عشق شروع بشه نه با تکليف و تل انبارشدن مطالب در بلاگم...
من بيشتر از 12 روز با جديدت بلاگم رو تعقيب کردم .. و بعد از اون بجای اضافه کردن به مطالبم فقط سعی داشتم بلاگ رو زنده نگهدارم.
من در روزهای آخر از زمان انديشه ام برای جذاب کردن مطالب کاسته بودم وبيشتر به فکر جذب مخاطب بودم وباز اين هدف من نبود...

در هر صورت ارائه مطالب کلفت و قلمبه برای من کاری نداره چون من خودم قلمبه انديشی رو دوست دارم... ولی ترجيح دادم..
اول زبان مخاطب رو بفهمم...
و به روز کردن 3 بلاگ هم اصلا برای من کاری نداره واگه همين امروز هم مايل باشم می تونم برای هر 3 بلاگم هم مطلب بنويسم...چون من بيشتر از يک سال از بلاگ نويسی ( نه وبلاگ ) من می گذره واونقدر مطالب تاثير گذار و جذاب برای ارائه دارم که تا يک سال هم به خوانندام خوراک بدم ...
ولی ترجيح می دم با مخاطب بيشتر حرف بزنم...

داستانهای کوتاه رو ادامه می دم...
به اضافه مطالب هدفمند...
دقت کنيد تو متن بالا من تحت تأثير يه خواننده قرار گرفتم و شايد به نظر برسه کمی احساساتی هستم !
دقيقأ همين طوره !!
من کمی احساس ناراحتی کردم چون برخورد مخاطبم شباهت زيادی به نصيحت داشت نه پيشنهاد !!!!
من نصيحت رو دوست ندارم مثل همه آدمها... وهميشه ترجيح می دم پيشنهادهای بهتر رو بشنوم تا نصيحتهای سرد کننده ! چون نصيحت بوی سرما می ده !
می تونستم سکوت کنم و با کمال پر رويی بی صدا و خاموش يهو مقاله ها 3 منی تو بلاگم بذارم مثل لغت نامه فارسی !!!
ولی ترجيح دادم حرف بزنم و به مخاطبم حالی کنم که اگه اون از مطالبم لذت ببره من حاظرم خيلی کارای مهم ترم رو کنار بذارم وبهش خوراک بدم ... البته نه به خاطر اون نه !!
بخاطر خودم که مجبور بشم درس بدم ومطالعه کنم...! توجه اون به من احساس قدرت وحرکت می ده ...!

پس لطفأ پيشنهاد بدين ... اگه نمی تونيد... هر کاری که دوست داريد انجام بديد
( تا می تونيد نصيحتم کنيد !)

شايد اين بلاگ تصيحح بشه !!
04.gif

/ 1 نظر / 6 بازدید
M

من از راه رفته با تو سخن گفتم.:)