منه احمق...

خیلی بده که آدم یه یادداشت رو با کلی زحمت بنویسه و یهو با یه ارور احمقانه روبرو بشه.. چون این حس به آآدم دست می ده که خودش احمقه که یادداشتی رو که با زحمت می نویسه باید با دقت هم ازش مواظبت کنه که یه کامپیوتر یه سرور احمق جرات نکنه یادداشت آدم رو از بین ببره !

/ 0 نظر / 11 بازدید