ما ایرانیا

 

در همه دنیا یا چون ما ایرانیها شاید کلأ از بی خردترین ملتهای دنیا هستیم ؟

وقتی عقل و خرد به خرج می دی و اعتماد می کنی ، احمق به نظر می رسی ، وقتی چشمهای خردت رو می بنید و اعتماد نمی کنی باهوش به نظر می رسی ..

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید