روز چهارم ه ...

امروز ساعت 12:30 از خواب بيدار شدم ...
سعی کردم با اشتها صبحونه بخورم و اين کار رو کردم.
نزديکای 1:20 از خونه رفتم بيرون تا کمی شکلات و روزنامه بگيرم . امروز با اينکه دير از خواب بيدار شدم و کار مهمی نکردم ولی احساس رضايت زيادی از خودم داشتم . چون ديشب تا ديروقت روی پروژم کار کردم.

هر روز انرژی بيشتری پيدا می کنم و کمتر برای آينده نگران هستم.
داستان نيمه کوتاهم رو متوقف کردم و باز رو يه سوژه خيلی بهتر کار می کنم . احساس می کنم سوژه هام هر روز پخته تر و محکمتر می شن.


بعضی از سرورهای تهران سر خود يا با مجوز پرشين بلاگ رو فيLتR کرده بودن
از اين موضوع متاسفم.
من پنج روز بود که سعی می کردم با پروکsی های مختلف وارد شم ولی نشد و آخر مجبور شدم انت ام رو عوض کنم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
آشناي غريب

سلام..خوبي؟؟؟آره اينا غلط كردن وبلاگ منو فيلتر كردن اين خيلي بده انشالله هر روز انرژيت بيشتر بشه موفق باشي